برگزاری دوره بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی شروع دوره: 17 تیر 1396 برگزاری دوره بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی شروع دوره: 17 تیر 1396
 
برگزاری دوره بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی شروع دوره: 17 تیر 1396
دوره بازرسی رنگ وپوششهای صنعتی سطح II,I

مدرس دوره : مهندس گلمکانی

شروع دوره: 17 تیر 1396
مدت دوره : 6 روز

هزینه دوره : 7/000/000 ریال سطح II,I
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015