مدیریت پیمان ( Contract Management )

مدیریت پیمان ( Contract Management )
 
پروژه برج شاهنامه
شركت گاماراد با توجه به بهره برداري از توان مديريت ارشد اجرايي و متخصصين توانمند در امر مديريت اجرايي پروژه ها اقدام به انجام خدمات مديريت پيمان در بخش اجرايي پروژه هاهمچون مديريت كيفيت در ساير بخشهاي اين شركت نموده است.
عمده فعاليت هاي شركت گاماراد در اين حوزه شامل:
 1. خدمات مديريت ساخت سازه هاي فولادي
  • مديريت فني:
   • برآورد متريال شامل ورق ، پروفيل الكترود و پيچ و مهره و .....
   • نقشه هاي كارگاهي Shop Drawing
   • أخذ دستوركار
   • بررسي استعلام ها و خريد
   • بررسي مشكلات فني ساخت و ارائه راهكار
  • مديريت كيفي:
   • تهيه كتابچه هاي نهايي كنترل كيفيت
   • كنترل كيفي عمليات ساخت
   • تهيه دستورالعمل هاي آزمايشات غيرمخرب و كنترل پياده سازي آن
   • تست از جوشكاران
   • تهيه دستورالعمل هاي جوشكاري ( WPS ) و PQR و كنترل پياده سازي آن
   • تهيه دستورالعمل هاي مونتاژ و كنترل پياده سازي آن
   • تهيه دستورالعمل هاي تعمير و كنترل پياده سازي آن
  • مديريت اجرا:
   • مديريت بر ساخت و أخذ تائيد ساخت قطعات از مبادي ذيربط
   • مديريت بر اجراي پوشش رنگ
   • مديريت بر بسته بندي و حمل و ارسال به محل نصب
   • شركت در جلسات و دفاع از Clam ها
 2. خدمات مديريت بر نصب سازه هاي فولادي
  • مديريت فني:
   • تهيه دستورالعمل هاي نحوه نصب
   • بررسي و برآورد جرثقيل و تاور مورد نياز نصب و تعيين موقعيت تاور
   • نقشه هاي كارگاهي Shop Drawing‌
  • مديريت كيفي:
   • كنترل كيفي عمليات نصب
   • تهيه دستورالعمل هاي آزمايشات غير مخرب و كنترل پياده سازي آن
   • تهيه دستورالعمل هاي جوشكاري
   • تهيه دستورالعمل هاي سفت و پيش تنيدگي اتصالات پيچ و مهره اي و كنترل پياده سازي آن
  • مديريت نصب:
   • كنترل كمي عمليات نصب و ارائه گزارشات MSP


 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015