آزمايشات غيرمخرب (NDT)

آزمايشات غيرمخرب (NDT)
 
پروژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
آزمایشهای غیر مخرب
  فعاليتهاي شركت گاماراد در بخش آزمايشات غيرمخرب (NDT) در دو قسمت اصلي ذكر شده در زیر قابل ارائه مي باشد :
 1. خدمات مشاوره اي آزمايشات غيرمخرب (NDT) كه توسط كارشناسان سطح سه ASNT – Level III و در حوزه هاي ذكر شده در زير ارائه مي گردد :
  • آزمايش التراسونيك(UT)
  • آزمايش راديوگرافي(RT)
  • آزمايش ذرات مغناطيس(MT)
  • آزمايش مواد نافذ(PT)
  • آزمايش چشمي(VT)
  • آزمايش ادي كارنت و طبقه بندي مواد(ET)
  • آزمایش ارتعاش سنجی به روش آنالیز ارتعاشات
  • آزمایش ترموگرافی
  • تكنولوژي هاي پيشرفته در آزمايش غيرمخرب


 2. خدمات اجرايي آزمايشات غيرمخرب نوین و پیشرفته (NDT) در صنايع نفت، پتروشيمي،راه آهن، فورجينگ، ريخته گري، نيروگاهي و .... در حوزه هاي ذكر شده در زير ارائه مي گردد :

  • آزمايش التراسونيك (UT)
  • آزمايش راديوگرافي (RT)
  • آزمايش ذرات مغناطيس(MT)
  • آزمايش مواد نافذ (PT)
  • آزمايش چشمي(VT)
  • آزمايش ادي كارنت(ET)
  • آزمايش خلاء(Vacuum Test)
  • آزمايش هيدرو استاتيك
  • آزمایش ارتعاش سنجی به روش آنالیز ارتعاشات
  • آزمایش ترموگرافی
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015