خط مشی شرکت

خط مشی شرکت
 
كيفيت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
شركت گاماراد
هدف ما حفظ، تداوم،
بهینه سازی و تقويت فعاليت شرکت در زمينه های مهندسی، مشاوره و بازرسی فنی در حوزه فعالیت های صنعتی و عمرانی و پروژه های زیربنایی صنایع مادر، نفت، گاز، پتروشیمی، توليد و انتقال انرژي و ... مي باشد. 
براي دستيابي به اين چشم‌انداز، تعهد و پايبندي به پيروي از الزامات قانوني، قراردادي و الزامات سيستم های مدیریتی استاندارد در اولویت می باشد، در همین راستا موارد زیر را به عنوان خط‌مشي کیفیت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست، در قالب چارچوبي براي دستيابي به مقاصد و اهداف كلان مجموعه اعلام مي‌نمایيم :
  1. اجراي تعهدات در جهت رضايت مندي طرف هاي ذي نفع، به ويژه کارفرمایان و اتخاذ رويكردي انعطاف‌پذير در تعامل با نيازهاي ايشان. 
  2. هماهنگی و همکاری مناسب و منطقی با سازمان های مرجع و کارفرمایان عمده برای گسترش و ارتقای دامنه کاری و مطلوبیت عملکرد شرکت.
  3. بهينه سازی امكانات موجود و بهسازي سيستم در راستاي افزايش رضايت مندي کارفرمایان ، كاركنان و سهام داران در بالاترين سطح ممكن.
  4. بهبود رهبري و توانایي هاي مديريتي، عملیاتی و اجرایی با بالاترين دقت ممكن در زمینه های کیفی، فنی، بهداشت، ایمنی و محیط زیست ، گونه‌اي اثربخش كه در مدت معين حداكثر ارزش افزوده را براي طرف هاي ذي نفع به ارمغان آورد.
  5. به روز رساني و گسترش منابع، دانش فنی ، فن آوری و توسعه در جهت پاسخ گويي به گستره نيازهای فعلی و آتی کارفرمایان با توجه به استانداردهای معتبر ملی و جهانی.
  6. رعایت و اهتمام به مباني و اصول فنی و كيفي، بهداشتی و ایمنی، محيط زيست و اخلاق سازمانی در راستای فلسفه بهبود مداوم. گسترش مشاركت و ارتقای مسئوليت‌پذيري در جهت بهبود مستمر در زمینه های فنی و كيفي، بهداشتی و ایمنی و محيط زيست و بالا بردن جايگاه اعتباري و موقعیت  اجتماعی و حرفه ای شرکت.
  7. تعهد به مدیریت و استفاده بهینه از منابع انرژی و مواد اولیه، پیشگیری از مصدومیت و بیماری و همچنین کنترل و کاهش مخاطره های بهداشتی، حوادث ایمنی و آلودگی های زیست محیطی. 
  8. تعهد به رعایت و اعمال نظارت بر قوانین و مقررات کیفی و فنی، بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و همچنین سایر قوانین مصوب در ارتباط با فعالیت ها و مفاهیم جاری در شرکت.
  9. اهمیت ویژه به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات اثربخش با طرف های مرتبط در زمينه هاي فنی، کیفی، بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی.
شركت گاماراد به منظور دستيابي به خط مشي فوق، متعهد به نگهداري و بهبود مستمرعملکرد و اثربخشی سيستم های مدیریتی استقرار يافته بر مبناي استاندارد های بين‌المللي مي باشد و برنامه‌ريزي‌هاي مورد نياز در جهت نيل به اين خط مشي را به وسیله استقرار سیستم جامعQHSE-MS که شامل استانداردهای زیر می باشد تدوين و اجرا مي نمايد: 
ISO 9001:2000 , ISO 14001:2004 , OHSAS 18001:2007 ، ISO/TS 29001:2003 , ISO/IEC 17020:2003 , HSE-MS Report No. 6.36/210 
درهمين راستا و به منظور حصول اطمينان از تناسب وكفايت سيستم جاري با توسعه و تحولات شركت از جمله انتقال تكنولوژي، ارتقای دانش فني و موقعيت جغرافيایي، مفاد اين خط مشي و كليات سيستم های مدیریتی استاندارد در جلسه های بازبینی مديريت مورد بازبيني قرار گرفته و در صورت نياز، بازنگري لازم در جهت اثربخشي و بهبود مداوم آن صورت خواهد پذيرفت.
مديريت شركت ضمن تعهد خود به اجراي اين خط مشی، كليه همكاران را به درك، اجرا و پيروي  از آن فراخوانده و ملزم نموده و ضمن نظارت بر روند جاري، استمرار اجراي صحيح سيستم هاي مديريتي استاندارد را پيگيري مي نمايد. 
مدیر عامل
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015