نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهراننمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

 
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران
نام کارفرما
شركت يادمان سازه و
سازمان مشاركتهاي مردمي شهرداري تهران
مشخصات طرح
بازرسي فني ساخت ونصب سازه هاي فولادي و بازرسي قطعات ريخته گري
( اولین سازه دارای المانهای سازه ای ریخته گری و فورج گرم در ایران می باشد)
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015