دانشگاه آزاد-پروژه های (زرینه و بو علی)دانشگاه آزاد-پروژه های (زرینه و بو علی)

 
دانشگاه آزاد-پروژه های (زرینه و بو علی)
نام کارفرما
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

مشخصات طرح
بازرسي فني ، كنترل كيفي سازه هاي فولادي پروژه هاي دانشكده معماري (زرينه ) و خوابگاه بوعلي
(وزن سازه در حدود 5000 تن )
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015