پروژه مترو کرج پروژه مترو کرج

 
پروژه مترو کرج
کارفرما
شرکت سابير 
عنوان پروژه
بازرسي فني و کنترل کیفیت به روش های بازرسی چشمی ، التراسونیک و مایعات نافذ
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015