برگزاری دوره رادیو گرافی مطابق استاندارد ISO 9712 و ارایه مدرک با تاییدیه از سازمان انرژی اتمی ایران شروع دوره : 2 برگزاری دوره رادیو گرافی مطابق استاندارد ISO 9712 و ارایه مدرک با تاییدیه از سازمان انرژی اتمی ایران شروع دوره : 2
 
برگزاری دوره رادیو گرافی مطابق استاندارد ISO 9712 و ارایه مدرک با تاییدیه از سازمان انرژی اتمی ایران شروع دوره : 2 آذر 96 پنج شنبه و جمعه ها
شرکت گاماراد دارنده مجوز برگزاریدوره آموزشی آزمون های غیرمخرب

به روش رادیوگرافی صنعتی و تفسیر فیلم های رادیوگرافی

سطح 2,1 ر اساس استاندارد ISIRI/ISO 9712

وارایه مدرک با تاییدیه از سازمان انرژی اتمی ایران

ویژه پرتونگاران، مسئولین فیزیک بهداشت و مسئولین طرح

مدرس دوره : مهندس آرش فردوس

- دارای مدرک سطح 3 آزمایشات غیر مخرب RT-UT-PT-MT مطابق ISO 9712

- دارای مدرک سطح 3 آزمایشات غیر مخرب RT-UT-PT-MT مطابق ASNT
برگزاری دوره رادیو گرافی مطابق استاندارد ISO 9712 و ارایه مدرک با تاییدیه از سازمان انرژی اتمی ایران
شروع دوره :2 آذر 96 پنج شنبه و جمعه ها
مدت دوره : 10 روز
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015