مجتمع تجاری اداری ستارخانمجتمع تجاری اداری ستارخان

 
مجتمع تجاری اداری ستارخان
نام کارفرما
موسسه مالی و اعتباری نور
شرکت سیف بنا
 مشخصات طرح
بازرسي فني و كنترل كيفي ساخت و نصب سازه فولادي و بازرسی اتصالات پیچ و مهره ای
(وزن سازه در حدود 2500 تن )
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015