ساختمان مدیریت درمان و اسناد پزشکی خراسان رضویساختمان مدیریت درمان و اسناد پزشکی خراسان رضوی

 
ساختمان مدیریت درمان و اسناد پزشکی خراسان رضوی
نام کارفرما
شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران وابسته به سازمان تامین اجتماعی

مشخصات طرح
بازرسي فني ساخت ونصب سازه هاي فولادي و بازرسي اتصال پيچ و مهره اي
(وزن سازه در حدود 1500 تن )
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015