پروژه بزرگراه آسيا (شهيد باكري )پروژه بزرگراه آسيا (شهيد باكري )

 
پروژه بزرگراه آسيا (شهيد باكري )
نام کارفرما
رکت جنرال مکانيک

مشخصات طرح
بازرسي فني و آزمايشات غير مخرب بر روي سازه هاي فولادي پل هاي روگذر تقاطع هاي بزرگراه آسيا با ايرانپارس – رسالت – کاشاني – فردوس و خط لوله آب 1400 میلی متر
 
 
 
 
All Right Reserved © CopyRight 2014-2015